/    DE  /    EN  /    HU 
  /     Brütsch/Rüegger Holding
Bejelentkezés

Előzményeim
  • Termékek
  • Keresési feltételek
Nincs találat
Nincs találat
Gyorsrendelés

Adatvédelmi nyilatkozat

Az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényei, illetve más adatvédelmi jogszabályok értelmében az adatkezelõ („mi”):

BRW Tools Kft.

Topolyai utca 2.

8000 Székesfehérvár 

Tel.: +36 22 511-100

E-mail: info@brwtools.hu

 

Tiszteletben tartjuk személyes adatai védelmét és biztonságát, és azokat az érvényes adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljük. 


1. A személyes adatok gyüjtésével kapcsolatos információk

Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy weboldalunk használatához kapcsolódóan miként gyüjtjük a személyes adatokat. Személyes adatnak minösül minden olyan adat, amely az Ön személyére vonatkoztatható – ilyen például a név, a cím, az e-mail-címek, a felhasználói szokások.

Amikor e-mailben vagy egy kapcsolatfelvételi ürlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által kifejezetten tudomásunkra adott adatokat (pl. az e-mail-címét, adott esetben a nevét és a telefonszámát) azért tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. Az ebben az összefüggésben keletkezö adatokat azt követöen töröljük, hogy a tárolásukra nincs többé szükség, vagy pedig korlátozzuk az adatfeldolgozást, amennyiben jogszabály által elöírt adatmegörzési kötelezettség áll fenn. Jogalapnak minösül az általános adatvédelmi törvény 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának f) pontja, vagy ha az adatkezelés egy szerzödés teljesítésére vagy szerzödés elötti intézkedések végrehajtására szolgál, akkor az általános adatvédelmi törvény 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának b) pontja.

Amennyiben ajánlatunk egyes funkcióihoz megbízott harmadik felek bevonásához folyamodunk, vagy adatait hirdetési célokra szeretnénk felhasználni, az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos eljárásokról. Ide vonatkozóan a tárolási idötartam meghatározott kritériumait is megállapítjuk.2. Az Ön jogai

 

Velünk szemben az alábbi jogokkal rendelkezik az Önt érintö személyes adatokat illetöen:

• Tájékoztatáshoz való jog

• Helyesbítéshez vagy törléshez való jog

• A feldolgozás korlátozásához való jog

• Adathordozhatósághoz való jog

Ezenkívül joga van panaszt tenni valamely adatvédelmi felügyeleti hatóságnál a személyes adatai általunk történö feldolgozásával kapcsolatban.3. Személyes adatok gyüjtése weblapunk felkeresésekor

 

Ha a weboldalt mindössze tájékozódás céljából használja, tehát nem regisztrál, illetve egyéb módon sem továbbít nekünk információkat, akkor csak azokat a személyes adatokat gyüjtjük, amelyeket az Ön böngészöje a szerverünknek továbbít. Ha szeretné böngészni a weboldalunkat, akkor az alábbi adatokat gyüjtjük, melyekre müszaki okokból van szükségünk, hogy megjelenítsük Önnek a weboldalunkat, illetve stabil és megbízható szolgáltatást nyújtsunk (jogalapnak minösül az általános adatvédelmi törvény 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának f) pontja):

• IP-cím

• Kérés dátuma és idöpontja

• Idözóna-eltérés a greenwichi idöhöz (GMT) képest

• Kérelem tartalma (konkrét oldal)

• Hozzáférési állapot / http-állapotkód

• Az egyes esetekben átvitt adatmennyiség

• Az a weboldal, ahonnan a kérelem érkezik

• Böngészö

• Operációs rendszer és annak kezelöfelülete

• A böngészöszoftver nyelve és verziója

A fentebb felsorolt adatok mellett adott esetben cookie-kat is telepítünk a számítógépére, amikor weboldalunkat használja. A cookie-k olyan kisméretü szövegfájlok, amelyek az Ön által használt böngészöhöz hozzárendelve kerülnek tárolásra a merevlemezén, és amelyek a cookie-kat elhelyezö oldalnak bizonyos információkat bocsátanak a rendelkezésére. A cookie-k nem tudnak programokat futtatni vagy vírusokat elhelyezni a számítógépén. Mindössze arra szolgálnak, hogy összességében véve felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék az internetes szolgáltatást.

A cookie-k használata:

A jelen weboldal az alábbi típusú cookie-kat használja, melyek hatókörét és müködési módját az alábbiakban részletezzük:

• Ideiglenes cookie-k (lásd: a) pont)

• Állandó cookie-k (lásd: b) pont)

 

a) Az ideiglenes cookie-k automatikusan törlésre kerülnek, amikor Ön bezárja a böngészöt. Ide elsösorban a munkamenet-cookie-k tartoznak. Ezek egy úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolnak, amellyel a böngészöje különbözö kérelmei a munkamenet egészéhez hozzárendelödnek. Ezáltal számítógépe felismerhetö lesz, amikor ismét ellátogat a weboldalunkra. Amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészöt, a munkamenet-cookie-k törlésre kerülnek.

b) Az állandó cookie-k automatikusan, egy elöre meghatározott idötartam után törlésre kerülnek. Ez az idötartam cookie-nként eltérö lehet. Böngészöje biztonsági beállításainál bármikor törölheti a cookie-kat.

Tetszés szerint konfigurálhatja a böngészö-beállításait, és lehetösége van például a harmadik féltöl származó cookie-k vagy mindenfajta cookie fogadásának elutasítására. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben elöfordulhat, hogy nem tudja használni a jelen weboldal összes funkcióját.4. Weboldalunk további funkciói és ajánlatai

 

Weboldalunk pusztán tájékoztató jellege mellett különféle szolgáltatásokat is biztosítunk, melyeket érdeklödés esetén használni tud. Ehhez rendszerint további személyes adatokat kell megadnia, amelyeket az adott szolgáltatás teljesítéséhez használunk fel, és amelyekre a fentebb említett adatfeldolgozási alapelvek vonatkoznak.

 

Adatai feldolgozásához részben igénybe vehetjük külsö szolgáltató szolgáltatásait. Ezeket a szolgáltatókat alapos mérlegelés alapján választottuk ki és bíztuk meg, tartaniuk kell magukat az utasításainkhoz, és rendszeresen ellenörizzük öket.

 

Személyes adatait továbbadhatjuk ezenkívül harmadik feleknek is, amennyiben promóciós ajánlatokban való részvételt, szerzödéskötést vagy egyéb szolgáltatást üzleti partnerekkel együtt kínálunk. 

Amennyiben szolgáltatóink vagy partnereink székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli államban található, az ajánlat ismertetésekor tájékoztatjuk Önt ezen körülmény következményeiröl.


5. Webáruházunk használata

 

Ha rendelni szeretne a webáruházunkból, okvetlenül regisztrálnia kell magát egy ügyfélfiók létrehozásával, illetve meg kell adnia a szerzödéskötéshez és a megrendelése teljesítéséhez szükséges személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a megrendelése teljesítésének céljából dolgozzuk fel. Ennek érdekében fizetési adatait továbbíthatjuk a pénzintézetünk felé. Ehhez az általános adatvédelmi törvény 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának b) pontja jelenti a jogalapot.

 

A kereskedelmi és adózási normáknak való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk 10 évig tárolni az Ön cím-, fizetési és rendelési adatait. Mindazonáltal 4 év elteltével korlátozzuk az adatfeldolgozást, vagyis az adatait csak a törvényi kötelezettségek betartásának céljából fogjuk használni.

 

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk harmadik fél jogosulatlan hozzáférését az Ön személyes adataihoz (különösképpen a pénzügyi adataihoz), az adatátvitel titkosított módon fog zajlani. Ugyanakkor nyomatékosan felhívjuk figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (például e-mailen keresztüli kommunikáció esetén) nem teljes mértékben biztonságos, ezáltal nem biztosítható teljes körü védelem a harmadik fél általi hozzáféréssel szemben.

 

 

6. Adatai feldolgozásával szembeni tiltakozás vagy a jóváhagyás visszavonása

Amennyiben jóváhagyását adta az adatai feldolgozásához, azt bármikor visszavonhatja. Miután kifejezett szándékát jelezte felénk, az ilyen visszavonás kihat arra, hogy mennyiben megengedett a személyes adatai feldolgozása.

Amennyiben a személyes adatai feldolgozását az érdekek mérlegelésével támasztjuk alá, tiltakozását fejezheti ki a feldolgozás ellen. Ez a helyzet akkor áll fenn, amikor a feldolgozás nem kifejezetten egy Önnel kötött szerzödés teljesítéséhez szükséges – ezt a funkciók alábbi ismertetésénél részletezzük. Amikor ezen tiltakozási jogát gyakorolja, arra kérjük, hogy fejtse ki azokat az okokat, amelyekre hivatkozva nem szeretné, hogy személyes adatait az általunk leírtak szerint feldolgozzuk. Indokolt tiltakozás esetén kivizsgáljuk az ügyet, és vagy befejezzük, illetve megfelelöen módosítjuk az adatfeldolgozást, vagy pedig vázoljuk Önnek azokat a kényszerítö erejü, jogos okokat, amelyek alapján folytatjuk az adatfeldolgozást.

Természetesen bármikor tiltakozhat személyes adatai feldolgozásának hirdetési vagy adatelemzési céllal történö feldolgozása ellen. A hirdetésekre vonatkozó tiltakozását az alábbi elérhetöségen keresztül tudathatja velünk: info@brwtools.hu.7. Hírlevél

 

Hozzájárulhat a hírlevelünkre történö feliratkozáshoz, amelyen keresztül tájékoztatjuk az aktuális érdekes ajánlatainkról. A reklámozott termékeket és szolgáltatásokat a jóváhagyási nyilatkozatban nevezzük meg.

A hírlevelünkre való feliratkozáshoz az ún. double opt-in (kettös megerösítéses) eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy feliratkozását követöen egy e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail-címre, amelyben megerösítését kérjük azzal kapcsolatban, hogy valóban szeretné-e, hogy elküldjük Önnek a hírlevelünket. Amennyiben a feliratkozási szándékát 24 órán belül nem erösíti meg, zároljuk az adatait, és egy hónap elteltével automatikusan töröljük azokat. Ebböl adódóan mindig tároljuk az alkalmazott IP-címeit, valamint a feliratkozási szándék jelzésének és megerösítésének idöpontjait. Az eljárásnak az a célja, hogy utánajárjunk a feliratkozási szándékának, és adott esetben tájékoztathassuk a személyes adataival való lehetséges visszaélésröl.

A hírlevélküldéshez kizárólag az e-mail-címét köteles megadni. A további, külön jelölt adatok megadása önkéntes alapon történik, és arra használjuk öket, hogy személyesen vehessük fel Önnel a kapcsolatot. Jóváhagyását követöen tároljuk az e-mail-címét, hogy hírlevelet tudjunk küldeni Önnek. Ehhez az általános adatvédelmi törvény 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának a) pontja jelenti a jogalapot.

A hírlevélküldéshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és leiratkozhat a hírlevélröl. A visszavonásra úgy van lehetösége, hogy a mindegyik e-mailes hírlevélben megtalálható hivatkozásra kattint, vagy e-mailt ír az info@brw-tools.de címre, vagy pedig az impresszumban megadott elérhetöségeken keresztül tájékoztat bennünket.8. Webanalitika

A Google Analytics alkalmazása

A jelen weboldal Google Analytics szolgáltatást használ, amely a Google Inc. („Google“) webanalitikai szolgáltatása. Ez a használat a „Universal Analytics“ üzemmódot is magába foglalja. Ez lehetöséget biztosít arra, hogy a különféle eszközökröl származó adatokat, munkameneteket és interakciókat egyazon álnevesített felhasználói azonosítóhoz rendeljék hozzá, így elemezni lehessen egy adott felhasználó több eszközön keresztüli tevékenységeit. A Google Analytics ún. „cookie-kat”, vagyis szövegfájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és lehetövé teszik annak elemzését, hogy hogyan használja a weboldalt. A cookie által a weboldal használatáról létrehozott információ általában a Google egyik szerverére, az Egyesült Államokba kerül továbbításra, és ott tárolják azt. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban elözetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek egyesült államokbeli Google-szerverre való megküldésére és ott történö lerövidítésre. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetöjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a weboldal használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekröl, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetöje részére a weboldal és az internet használatával kapcsolatosan.

Az Ön böngészöje által a Google Analytics keretében átvitt IP-címet nem összesítik a Google más adataival. Az általunk küldött, és cookie-kkal, felhasználói azonosítókkal (pl. User-ID) vagy hirdetési azonosítókkal összekötött adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Azok az adatok, amelyeknek a megörzési idötartama letelt, automatikusan, havonta egyszer kerülnek törlésre. 

A cookie-k tárolását böngészöszoftvere megfelelö beállításával tudja megakadályozni; ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben elöfordulhat, hogy nem tudja majd teljes körüen használni a jelen weboldal összes funkcióját. Ezért lehetösége van rá, hogy a cookie által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatoknak (ide tartozik az IP-címe is) a Google számára történö gyüjtését, valamint a Google általi feldolgozását megakadályozza, amennyiben letölti és telepíti az alábbi hivatkozáson keresztül rendelkezésre álló böngészöbövítményt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az alábbi hivatkozásra kattintva megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyüjtést. Ez egy letiltó („opt-out”) cookie-t helyez el, amely a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyüjtését az oldalaink meglátogatásakor:

A Google Analytics kikapcsolása 

Annak érdekében, hogy megakadályozza a Universal Analytics több eszközre is kiterjedö adatgyüjtését, a letiltást az Ön által használt összes rendszeren el kell végeznie.

A jelen weboldal az „_anonymizeIp ()” kiterjesztéssel használja a Google Analytics szolgáltatást. Ezért az IP-címek csak rövidített formában kerülnek feldolgozásra, hogy egy adott személyre történö közvetlen hivatkozás kizárható legyen. Tehát amennyiben az Önröl gyüjtött adatok összekapcsolhatóvá válnak az Ön személyével, ezt azonnal kizárjuk, és a személyre vonatkoztatható adatokat haladéktalanul töröljük.

A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy elemezni tudjuk a weboldalunk használatát, és azt rendszeresen tökéletesíthessük. 

A kapott statisztikák segítségével jobbá tehetjük a kínálatunkat, hogy az Önnek mint felhasználónak még érdekesebb legyen. Azon kivételes esetekben, amelyeknél a személyes adatok az Egyesült Államokba kerülnek továbbításra, a Google az Európára és Egyesült Államokra érvényes Privacy Shield keretrendszerhez igazodik, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

A Google Analytics használatához az általános adatvédelmi törvény 6. cikke 1. bekezdése 1. mondatának f) pontja jelenti a jogalapot.

Harmadikfél-szolgáltató adatai: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Felhasználói feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html 

Adatvédelmi összefoglaló: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

és adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de

 

A Google Térkép beágyazása

A jelen weboldalon a Google Térkép szolgáltatást használjuk. Ezáltal interaktív térképeket tudunk megjeleníteni közvetlenül a weboldalon, és lehetövé tesszük a térképfunkció kényelmes használatát.

A weboldal felkeresésekor a Google azt az információt kapja, hogy Ön megnyitotta a weboldalunk megfelelö aloldalát. Emellett a jelen nyilatkozat 3. pontjában leírt adatok is továbbításra kerülnek. Ez attól függetlenül zajlik, hogy a Google rendelkezik-e egy olyan felhasználói fiókkal, amelyen keresztül Ön be van jelentkezve, vagy pedig nincs ilyen felhasználói fiók. Ha be van jelentkezve a Google-fiókjába, akkor az adatai közvetlenül a fiókjához kerülnek hozzárendelésre. Ha nem szeretné, hogy a Google elvégezze a profiljához való hozzárendelést, akkor a gomb aktiválása elött ki kell jelentkeznie. A Google felhasználói profilként örzi meg az Ön adatait, és ezeket hirdetési, illetve piackutatási céllal, és/vagy a weboldala igény szerinti alakításához használja fel. Az ilyen jellegü kiértékelés (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) elsösorban a hirdetések igény szerinti megjelenítése érdekében történik, illetve azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassák az Ön által a weboldalunkon folytatott tevékenységröl. Joga van tiltakozni az ilyen felhasználói profil megalkotása ellen – ilyenkor ezen joga érvényesítése érdekében a Google-hoz kell fordulnia.

A bövítményt biztosító szolgáltató általi adatmegörzés és -feldolgozás céljára és mértékére vonatkozó további információt a szolgáltató fent említett adatvédelmi nyilatkozataiban talál. Ott további információt kap az ilyen vonatkozásban birtokolt jogairól, valamint a magánélete védelmét szolgáló beállítási lehetöségekröl is. 9. A jelen adatvédelmi nyilatkozat frissítése

 

Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot szükség szerint, a müszaki újításokhoz való alkalmazkodás érdekében vagy új szolgáltatások/termékek kínálatával összefüggésben aktualizáljuk. Az aktuális verziót mindig megtalálja a honlapunkon.

A weboldalunk sütiket használ a böngészési élmény javítására. Ha a weboldalunkat használja, azzal hozzájárul a sütik használatához